Styrelsen för Stingers fick ansvarsfrihet av årsmötet

Styrelsen för hockeyklubben Stenungsunds HF fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2023/24 – men det krävdes votering.
Dessutom bestämde årsmötet efter ännu en votering att A-laget enligt en stadgeändring aldrig får kosta mer än 800 000 kronor.