Alla lägenheter bör tillfalla Tjörnborna

En Tjörnliberal, den vet redan allt, kan redan allt och gör redan allt, skriver Ludwig Andréasson (S).

ANNONS
|

Replik på ”Först är S med och beslutar – sedan klagar de”.

Det är välkänt att Socialdemokraterna länge varit för att det byggs trygghetsboenden, och ännu mer framträdande är vårt arbete att fösa majoriteten framför oss i frågan. I detta hänseende har Liberalerna helt rätt. Vi skiljer oss dock i hur vi når dit. Vi förespråkar och argumenterar för en kommunal byggaktör i den här typen av boenden, det vill säga en aktiv allmännytta. Liberalerna däremot föredrar marknadisering och privata aktörer, oavsett vilken typ av boende som ska byggas.

Liberalerna hävdar i sitt svar att de kommer ställa villkor på att det reserveras ett antal lägenheter till Tjörnbor, men det beslut som togs i kommunstyrelsen villkorade enbart upplåtelseform, inget annat. Vi socialdemokrater är av den åsikten att alla lägenheter bör tillfalla Tjörnborna.

ANNONS

Det är inte heller konstigt att frågan om kommunalt vs. privat tas upp i kommunstyrelsen, eftersom det är där vi beslutar om avsteg.

Liberalerna ondgör sig över att Socialdemokraterna inte vill lösa frågor i samförstånd. Men samförstånd har aldrig byggts på principen – ”Samförstånd? Javisst, så länge ni gör som vi vill!”. Aldrig. Vid flera tillfällen har Socialdemokraterna lyfta fram konstruktiv kritik i frågan, men det har mötts med kalla handen.

Per Ahlmark skrev en gång att ”en liberal är en tvivlare, som ständigt ifrågasätter hävdvunna sanningar, som väger nya fakta och argument, för och emot”. Några sådana liberaler tycks det vara få av – speciellt på Tjörn. En Tjörnliberal, den vet redan allt, kan redan allt och gör redan allt. Tyvärr i skarp kontrast till Per Ahlmarks definition av vad en liberal är.

Ludwig Andréasson (S)

ANNONS