Först är S med och beslutar – sedan klagar de

Det finns ingen grund att bygga upp en oro för trygghetsboendet i Myggenäs, menar Gun Alexandersson Malm (L).

ANNONS
|

Replik på insändaren ”Påtaglig risk att det inte blir Tjörnbor som flyttar in i nya trygghetsboendet”.

Som ordförande i socialnämnden på Tjörn funderar jag på S strategi (?) för beslut och debatt vilken förefaller innebära att först vara delaktiga i beslut på nämndnivå, och därefter komma med synpunkter (klagomål) som inte lyfts fram i nämnden.

Som ordförande har jag alltid arbetat för delaktighet, transparens och att lösa frågor i samförstånd men nu börjar jag fundera på om det är värt att lägga ner energi på det, när det uppenbart brister både avseende befogenhet och kommunikation hos S.

ANNONS

Denna gång är det Ludwig Andréassons insändare om trygghetsboendet i Myggenäs.

När det gäller Ludwig Andréassons farhågor om att platserna på trygghetsboendet till stor del kommer gå till andra kommuners invånare, så har man i Sverige rätt att ställa sig i bostadskö, kö till äldreboende osv i en kommun även om man inte är skriven där.

Metoden för att styra en privat byggaktör blir då att i samband med markanvisningen villkora att ett antal lägenheter måste fördelas till personer som är skrivna på Tjörn, och detta är också tanken att göra med trygghetsboendet i Myggenäs.

Det finns alltså inte någon grund att bygga upp en oro i denna fråga.

Gun Alexandersson Malm

Socialnämnden Tjörn, Liberalerna

ANNONS