Angiveri strider mot FN:s barnkonvention

Vänsterpartiet avfärdar inte "alla förslag", det vi avfärdar med vår motion är att göra offentliganställda till angivare. Att dessa ska tvingas till angiveri strider mot FN:s barnkonvention, skriver V i Stenungsund.

ANNONS
|

Svar till: "Välfärdsstaten och asylrätten urholkas om avslag inte följs"

Tack för er insändare och att ni åter lyfter problemet med angiverilagen.

Det som är oseriöst i sammanhanget är att föreslå att offentliganställda inom kommunal verksamhet ska tvingas till angiveri i strid mot FN:s barnkonvention. Oseriöst är också att ställa människor mot människor istället för att ta tillbaka skattemedel som går till övervinster inom privat vård och bankväsende.

Vänsterpartiet avfärdar inte "alla förslag", det vi avfärdar med vår motion är att göra offentliganställda till angivare.

Det ni kallar "vänsterpartistisk oppositionspolitik" kallar vi sunt förnuft och att värna ett öppet samhälle där människor kan lita på att den de söker hjälp hos inte kommer att orsaka deras skada eller död i ett land som de har flytt från.

ANNONS

Ni pratar om "trygg återvandring" men det finns ingen relation mellan trygghet och att en lärare ska ange sin elev eller en sjuksköterska sin patient.

För Vänsterpartiet Stenungsund,

Jessica Gustafsson

Annika Åberg Darell

ANNONS