Att som ordförande tycka mobbingbeteende är okej är häpnadsväckande

Jag är kanske naiv men tror verkligen att det finns möjligheter att samarbeta över gränserna, skriver Göran R Hermansson (S).

ANNONS
|

Svar på insändaren ”Varför röstar ni nej till det som ni tycker är bra?”

Gunnemar Olsson (L) ägnar alltför mycket tid åt maktspel och olika former av härskartekniker istället för att lägga tiden på att lyssna in goda idéer om att utveckla skolan.

När en ledamot ber att få visa ett bildspel på fyra bilder i början av mötet så säger han att det är ok i slutet av mötet. När bilderna skall visas säger han att vi avslutar mötet så kan denne visa sina bilder efter mötet. Är det bara för att innehållet av det som presenteras inte skall protokollföras? Eller anser han att i en demokrati så kan han allena avgöra vad som ska anses relevant? Att sedan som ordförande tycka det är ok med det mobbingbeteende som sedan blev fallet är häpnadsväckande.

ANNONS

Har talat med företrädare i andra partier på majoritetsidan (även liberaler) och de har i alla fall sagt att de är eniga med mig att det vore att föredra om vi kunde hitta breda lösningar i skolfrågorna. Jag är kanske naiv men tror verkligen att det finns möjligheter att samarbeta över gränserna. Har hört med kolleger i andra nämnder och styrelser och förstått att där råder en stämning där man respekterar varandra trots olika åsikter och inte som i BUN där man får onda ögat bara för att man lyft ett problem. Tycker att Gunnemar Olsson ska ta sig en tankeställare om vad han som ordförande kan göra för att få ett bättre arbetsklimat i barn- och utbildningsnämnden.

Jag tycker även det är anmärkningsvärt att Gunnemar som kommunens ledande skolpolitiker i veckans kommunfullmäktige går till hårt angrepp mot en motion om renovering och ny-/tillbyggnad av Bleketskolan där det framgår med all tydlighet att han inte orkat bemöda sig om att läsa igenom motionen i sin helhet.

Vad Gunnemar än tror är det min drivkraft som politiker att arbeta för en tryggare skola utan någon som helst dold agenda. Skillnaden mellan oss är att han fokuserar på svårigheterna och jag på möjligheterna, det hade i en perfekt värd varit bättre om vi kunnat mötas någonstans mitt emellan.

Göran R Hermansson (S)

Ledamot barn- och utbildningsnämnden

ANNONS