Varför röstar ni nej till det som ni tycker är bra?

Det görs jämförelser och dras slutsatser som hade fått vilken utbildad statistiker som helst att falla i gråt, skriver Gunnemar Olsson (L).

ANNONS
|

Svar på insändaren ”Inse att vi arbetar för en tryggare skola”.

(S) och (KD) lämnade in ett förslag om att utreda en särskild undervisningsgrupp på västra Tjörn. Både förvaltningen och majoriteten tycker det är en god idé. Vi tror att det finns elever som hade haft gott av att gå i en sådan grupp men som låter bli på grund av att den ligger på andra sidan Tjörn. Av det skälet fanns uppdraget att starta en sådan verksamhet med i det detaljbudgetförslag som nämnden antog i november 2023, alltså för fyra månader sedan. Det budgetförslaget röstade Göran Hermansson och hans kamrater nej till med motiveringen att skolan fått för mycket pengar. Det finns ingen nytta med att utreda det som redan är beslutat. Därav det avslag som Göran ondgör sig över.

ANNONS

Göran är också ledsen över att den ekonomiska satsningen på SU-gruppen krympt då en oförutsedd kostnad på cirka 2,5 miljoner dykt upp efter budgetbeslutet. Här skiljer sig majoriteten och oppositionen åt. Majoriteten startar inga nya verksamheter på bekostnad av de befintliga utan startar bara ny verksamhet med ”nya” pengar. Oppositionen däremot har inga problem att föreslå den ena ofinansierade verksamhetsutökningen efter den andra med som enda motivering att det gjordes överskott under pandemin.

Tredje versen i Görans klagosång är ”respektlöst beteende” då hans kamrat fick tillåtelse att visa några bilder efter mötet. Jag förstår att några ledamöter gick hem då bildspelet inte hade med mötet att göra. Det saknade nyhetsvärde, eftersom det var visat tidigare och det saknar helt relevans då det görs jämförelser och dras slutsatser som hade fått vilken utbildad statistiker som helst att falla i gråt.

Inse att vi jobbar för en tryggare skola, avslutar Göran. Att säga nej till bra saker för att sedan föreslå dem själv tyder mer på att de jobbar för en valframgång 2026 än för en tryggare skola. Frågan är bara om Tjörnväljarna är så lättlurade som Göran hoppas.

Gunnemar Olsson (L)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Tjörn

ANNONS