Det här är bara ett exempel på ert ekonomiska oförstånd

Det här är bara ett exempel på den totala ekonomiska misshushållningen som utmärker Gunnemar Olssons ledning av Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, skriver Benny Halldin (S) angående stängningen av idrottshallen på Skärhamns skola.

ANNONS
|

Svar på insändarenAtt stänga idrottshallen på Skärhamns skola var rätt val”, publicerad 30 januari

Nej! Gunnemar och Bertil, Socialdemokraternas avsikt när vi tog upp frågan om inhyrningen av Kroksdalshallen var inte att försämra för våra elever utan att värna de pengar som anslagits till skolan.

Skattepengarna till skolan skall i första hand gå till lärare och inte inhyrning av lokaler.

Lyssna gärna på debatten på senaste KF så kanske ni förstår frågan bättre.

Att som ni nu gör, sanktionera att förvaltningschefer kan hantera inhyrning av lokaler som de vill, är inget annat än ekonomiskt oförstånd.

ANNONS

Vad (S) vill är att vi får en ordning som gör att man i första hand vänder sig till sin hyresvärd om man har klagomål på lokalen.

I detta fall den kommunalägda Tjörns Bostads AB. Om hyresvärden inte kan rätta till missförhållandena är det TBABs skyldighet att ordna och bekosta en ersättningslokal, inte skolans.

Det förfarande som ni nu sanktionerat där förvaltningschefen, utan att låta TBAB hantera problemet, direkt vänt sig till en annan hyresvärd och hyrt ersättningslokal har förorsakat skolan extra kostnader på nästan en miljon kronor, pengar som så väl behövts till lärarlöner för våra elever.

Tyvärr är det bara ett av flera exempel på den totala ekonomiska misshushållningen som utmärker Gunnemars ledning av Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Att Liberaler och Sverigedemokrater nu står varandra så nära att de till och med skriver insändare ihop, är bara ett av denna tids sorgliga tecken.

Benny Halldin (S)

ANNONS