Försök komma ned på jorden och in i verkligheten

Bäste Marianne Berndtsson, du får sansa dig lite och försöka hålla koll på dina påståenden och dina beskrivna siffror. Ni Socialdemokrater har en benägenhet att utmåla er själva till frälsarna för himmelriket, medan alla era politiska motståndare står för livet i helvetet.

ANNONS
|

Svar till: Tydlighet är bra

Du hävdar att sparbetinget för 2019 års antagna budget landade på 31,5 mkr.

Faktum är som jag tidigare påpekat, (men som du värjer dig från) att vår budget 2019 för skolan var 15 mkr mindre än er budget. Om du vidhåller att sparbetinget var 31,5 mkr, så innebar ju er budget ett sparbeting på 16,5 mkr. Visserligen ett mindre sparbeting, men ändå ett sparbeting som inte skulle berika vägen till himmelriket. Dessutom, tror du verkligen att en skillnad på 15 mkr i en budget på totalt ca en halv miljard kr inom skolan skulle vara skillnaden mellan himmelen och helvetet?

ANNONS

Du skriver vidare, och jag citerar:

”Du och dina samarbetspartier som har haft makten under dessa år har haft all chans i världen att förbättra skolan. I stället har ni skapat stora överskott. Under de senaste tre åren drygt 207 miljoner. Det rimmar illa. Vem har fått betala ”priset?”

Ditt resonemang går ut på att den politiska majoriteten skapat stora överskott, men inte satsat på skolan. I senaste budgeten satsade vi över 500 miljoner kronor på skolan, men ni Socialdemokrater satsade faktiskt mindre. Min fråga blir då åter igen: Varför satsar inte Socialdemokraterna mer pengar på skolan än den politiska majoriteten, då ni ständigt beklagar er över att det är så oerhört illa ställt inom hela denna verksamhet?

Detta har du givetvis ytterst svårt att förklara för gemene man, med mer än att ständigt klanka ner på både den politiska majoriteten som hela skolverksamheten, och ge sken av att Socialdemokraterna minsann är frälsarna som skulle bereda den rätta vägen om ni fått gehör för er politik.

Du skriver vidare att i vår investeringsbudget finns inga pengar avsatta för nya skollokaler de närmaste fem åren, vilket åter igen inte på något sätt är sant. Vad som däremot är sant är att Socialdemokraternas investeringsbudget inom en fem års period landar på ca 1,6 miljarder kr. Ni menar tydligen på fullaste allvar att Tjörns kommun har de ekonomiska musklerna att investera minst 1,6 miljarder kr den närmaste fem års perioden.

I så fall ger ni den politiska majoriteten ett oerhört gott betyg avseende handhavandet av ekonomin om ni anser att de ekonomiska musklerna finns för en sådan enorm investering. Tyvärr slår en sådan oerhört hög investeringstakt ett så stort hål i kommunens balansräkning att följderna skulle bli en ekonomisk katastrof för kommunens samtliga enheter och verksamheter.

I detta avseende är ni oerhört tydliga med inriktningen, och därmed oerhört oansvariga. Marianne Berndtsson, så sansa dig lite och försök komma ner på jorden och in i verkligheten avseende de ekonomiska siffrorna.

Försök förstå vad ni själva egentligen står för i alla era billiga angrepp, som ju egentligen inte går ut på något annat än att i princip misskreditera hela kommunen, och då speciellt skolan. Något vettigt i övrigt har ni socialdemokrater inte fått gjort under 15 års tid ni suttit i opposition, då ni med all tydlighet har ytterst svårt att kravla er upp ur det destruktiva träsket.

Bo Bertelsen (M)

ANNONS