När vi ser att snålheten bedrar visheten reagerar vi

När snålheten bedrar visheten reagerar vi. Att spara på barnen är inte socialt eller ekonomiskt hållbart, anser socialdemokraterna på Tjörn i sin insändare.

ANNONS

Svar till: Vad har (S) emot att skattepengar används på bästa sätt?

Naturligtvis har vi inte det. Men när snålhet bedrar visheten reagerar vi. Att spara på barnen som är vår framtid är varken socialt eller ekonomiskt hållbart.

Gunnemar Olsson försöker att trolla bort sakfrågan genom att blanda ihop och redogöra för samtliga typer av transporter till och från grundskolan och gymnasieskolan.

I samtliga protokoll i ärendet som är tillgängliga på Tjörns kommuns hemsida går att läsa, att det gäller elever som genom intyg beviljats skolskjuts med taxi, enligt skolskjutslagen på grund av sin fysiska eller psykiska funktionsnedsättning.

ANNONS

Att påstå något annat är inte försvarbart.

Elever som tillfälligt är i behov av taxi på grund av olyckshändelse och ej kan ta sig på eller av bussen omfattas ofta av en olycksfallsförsäkring och dessutom är det färdtjänstlagen som gäller.

När det gäller socialdemokraternas politik så misstolkar vi inte majoritetens budskap. Vi representerar oppositionen och har en demokratisk rätt och skyldighet att visa på skillnaderna då det gäller människovärdet i bedömningen av socialt hållbar ekonomi.

Att anse som Gunnemar Olsson gör, att man är ekonomiskt ansvarsfull, då man avgiftsbelägger, med en straffavgift, vårdnadshavare som inte kommer ihåg att meddela när deras barn med särskilda behov, av olika skäl ej kommer med skolskjutsen med taxi.

Att tycka att det är att vara ekonomiskt ansvarsfull är märkligt, då Barn och utbildningsnämnden, som har ansvar för barnens utbildning, går med plus 10,8 miljoner under 2023.

Då blir straffavgiften en droppe i havet.

Socialdemokraterna Tjörn

Maud Hultberg ledamot i kommunfullmäktige.

ANNONS