SD har röstat uselt för miljön i EU

Partiet har flera gånger motsatt sig miljölagstiftningar i sin helhet, skriver Åsa Falk Brown (MP).

ANNONS
|

Replik på ”Miljöpartiets tro på staten är totalitär".

Det är inte lätt att försöka föra en debatt Hans Häggkvist när vår grundsyn är så totalt olika. Sedan 2015 har det internationella samfundet enats i bred front kring det faktum att det är människans aktiviteter som direkt påverkar klimatförändringarna. Vi tror på den överväldiga majoritet av forskare, i dagsläget 99,94 procent, som skriver rapporter och uttrycker detta i olika forum.

Sverigedemokraternas EU-parlamentariker har enligt naturskyddsföreningens granskning röstat uselt för miljön och klimatet. Bland annat har SD-parlamentarikerna gemensamt röstat emot lagen om naturrestaurering, som är viktig för att bekämpa både klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald och syftar till att återställa skadade ekosystem runt om i EU och avskogningsförordningen. Partiet har flera gånger motsatt sig miljölagstiftningar i sin helhet. Även här i Sverige har ni varit med och bland annat genomdrivit en kraftig sänkning av till exempel anslagen till Västkuststiftelsen som ska bevara och tillgängliggöra den västsvenska naturen. Målet är att skydda ömtåliga naturområden, stimulera biologisk mångfald och skapa platser för naturupplevelser.

ANNONS

Sverige har sedan mer än hundra år tillbaka byggt upp sin starka demokrati. Rättsstatens principer innebär bland annat att alla människor ska behandlas lika inför lagen och ha lika tillgång till de offentliga institutionerna. Alla ska ha lika möjlighet att ta del av och påverka beslut och processer. Myndighetsbeslut som fattas ska vara transparenta och gå att överklaga. Sverige är ännu ett av de mest demokratiska länderna i världen med en stark rättsstat och det är inte bara miljöpartister som har stort förtroende för våra institutioner:

Sveriges radio och SVT, det vill säga public service har stort förtroende bland svenska folket, 66 respektive 62 procent i den senaste undersökningen.

Till sist: Chalmers är inte ett statligt universitet. Sedan 1994 är det ett privat universitet som vilar på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Åsa Falk Brown för miljöpartiet i Stenungsund

ANNONS