Sexorna hör först och främst hemma på mellanstadiet

Det är en egendomlig logik att hävda att någon aktivt förespråkar en linje på grund av att man inte aktivt motarbetar den. Det är hursomhelst på detta sätt som Gert Kjellberg försöker klistra på oss i tahem6orna.nu åsikten att vi vill lägga ner mellanstadierna på östra Tjörn, skriver representanter för Föräldrainitiativet tahem6orna.nu.

ANNONS
|

Replik på Namnet ”tahem6orna.nu” är direkt missvisande.

Det är nog också få som har uppfattat oss som en ”politisk aktionsgrupp” utifrån det tydliga och långsiktiga fokuset kring vår specifika sakfråga om ett sammanhållet mellanstadium, samt den breda dialogen med politiska företrädare och tjänstepersoner kring hur detta kan uppnås. I så fall har vi nog ganska många ”politiska aktionsgrupper” inom Tjörn och STO kring olika sakfrågor.

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu anser att sjätteklassare hör hemma på mellanstadiet, och inte vare sig på högstadiet eller i en högstadiemiljö. Man kan ha olika åsikter om den geografiska lokaliseringen, och många vill att mellanstadierna fortsatt skall vara samlokaliserade med lågstadiet som idag. Vi anser dock att det övergripande målet om ett sammanhållet mellanstadium är det absolut viktigaste, och har därför objektivt undersökt olika vägar för att nå dit. Vi har en ödmjuk och neutral inställning till den komplexa frågan om skolstruktur i övrigt, samt processen kring att nå kloka beslut kring de omfattande strategiska inriktningar och eventuella investeringar det är frågan om.

ANNONS

Vi kan bara instämma i Gerts beskrivning av det politiska läget, och måste givetvis förhålla oss till detta i arbetet med att driva vår fråga. Utifrån nuvarande indikationer kring tidplan för arbetet med Häggvall och Östra navet vill vi dock vara tydliga med att vi alltjämt bedömer att en snar återflytt av sexorna till respektive mellanstadieskola förefaller vara det enda rimliga alternativet för att i närtid återskapa det sammanhållna mellanstadium som borde ha varit en självklarhet för länge sedan.

Christoffer Widegren

Maja Stenberg

Mikaela Wahlbro

Joar Svensson

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu

ANNONS