Skulden läggs på privatpersoner när det är kommunens ansvar

”Stenungsunds kommun är inte en fattig kommun, ändå väljer ni att framställa den som det. Varför?” Det undrar Elina Salonen i sin replik om Ucklumskolan.

ANNONS
|

Replik på ”Alla vill ha ett levande Ucklum – men det är inte det vi röstar om”.

Stenungsunds kommun styrs idag av två partier på varsin sida av skalan. Hur det fungerar? Rent av uselt faktiskt!

Å ena sidan har vi ett parti som låtsas lyssna, men handlar motsatt väljarnas åsikter och å andra; ett parti som gömmer sig i skuggorna och låter S ta alla offentliga duster.

Och vart har Johnny och Janette varit under den pågående debatten? 3 av 27 barn skriver ni, men ni glömmer att nämna att dessa barn rekommenderades att välja annan skola! Av de 27 barn ni nämner, hade endast 8 plats på förskola i kommundelen. Samtliga av de 6 barn som ursprungligen valde Ucklumskolan hade placering i förskola i Ucklum. Det är hög tid att lyfta blicken och se längre än näsan räcker.

ANNONS

Ni undrar också vad som ska dras in i kommunen. Vad sägs om svällande förvaltning, kostsamma ologiska förslag (stänga skolan för att sen öppna igen till exempel) och överdrivna överskott? Dessutom kunde en kompensation till oss medborgare vara på sin plats, efter de 65 miljonerna av skattepengar som den nu nedlagda projekteringen av resecentrum kostat. I de oförbrukade medlen på miljardbygget borde det med lätthet gå att hitta pengar såväl till Ucklumskolan, som till att bibehålla övrig välfärd, och ändå ha pengar över till viktiga investeringar.

Stenungsunds kommun är inte en fattig kommun, ändå väljer ni att framställa den som det. Varför?

Ett beslut fattades mot över 4 000 röstberättigade medborgares vilja. Nu meddelar man att man kanske måste ta sig en tankeställare. Om valdeltagandet är tillräckligt stort och uppfyller ett hemligt antal. I nästa mening hotar man med att andra barn kommer att drabbas om vi röstar fel/mot beslutet. Skulden läggs alltså på privatpersoner, för att kommunen inte drar sig för att bryta mot både barnkonventionen och skollagen. Lagarna som bland annat beskriver alla barns rätt till utbildning och att alla ska få den hjälp och stöttning de behöver, vilket kan vara i form av lärarassistenter. Ett ansvar som alltså helt och hållet hör hemma i kommunpolitikens korridorer!

Elina Salonen

ANNONS