Vid förlusten av den gamla Tjörnbron tog tyvärr inte kommun/trafikverk tillfället i akt att öka vägbredden i bergtunneln på Stenungsön samt på Källösundsbron. Det skriver insändarskribenten. Arkivbild
Vid förlusten av den gamla Tjörnbron tog tyvärr inte kommun/trafikverk tillfället i akt att öka vägbredden i bergtunneln på Stenungsön samt på Källösundsbron. Det skriver insändarskribenten. Arkivbild Bild: Hanna Strömbom

Trafikverket tog inte tillfället i akt att öka vägbredden – en stor miss!

Vid förlusten av den gamla Tjörnbron tog tyvärr inte kommun/trafikverk tillfället i akt att öka vägbredden i bergtunneln på Stenungsön samt på Källösundsbron. Det skriver insändarskribenten.

ANNONS
|

Med anledning av våra kommuner, Tjörn – Orust översiktsplan, vill jag återigen komma med mitt radikala förslag.

Lämnade det till Tjörns kommun men fick ett så konstigt svar där att jag väljer att ta upp det här.

Trafiksituationen i STO-regionen önskar ju en del övrigt att önska.

Vid förlusten av den gamla Tjörnbron tog tyvärr inte kommun/trafikverk tillfället i akt att öka vägbredden i bergtunneln på Stenungsön samt på Källösundsbron.

Hade varit ett utmärkt tillfälle då det inte förekom någon trafik där under de dryga två år det tog att få upp den nya bron. En stor miss.

Nuvarande väg är en stor källa till irritation och frustration för alla pendlare som sitter i köer varje dag, inte önskvärt..

ANNONS

För ett antal år sedan lämnade jag in ett förslag om en helt ny förbindelse till fastlandet genom att bygga en tunnel från Tjörn, lämplig placering Wallhamn, som vid den nya fina cirkulationsplatsen blir en knutpunkt från både Rönnäng och Skärhamn.

Uppfart på fastlandet ex.vis Timmervik, Aröd eller Tjuvkil. Samråd med St-kommun.

Förslaget skulle även underlätta för St-kommun då trafik till Tjörn och även Orust överbelastar den södra infarten till kommunen.

Mycket stor del av trafiken från Tjörn utgörs av pendlande till arbetsplatser i Kungälv och Göteborg.

Samt en inte obetydlig andel tung trafik som går till och från hamnen i Wallhamn och industriområdet i Svanvik.

Det är mycket sårbart, som nämns i utskicket till hushållen med endast en redan underdimensionerad fastlandsförbindelse och med all sannolikhet kommer trycket att öka med den större inflyttning kommunen räknar med.

En tunnelförbindelse söderifrån kan även vara lockande för fler familjer att vilja bosätta sig på Tjörn, vår fina ö. Att öka befolkningen är också ett önskemål för kommunen har jag förstått…

En stor miljövinst kan också räknas hem i det långa perspektivet då det blir ett antal mil kortare sträcka att köra för pendlarna som kör mellan Kungälv/ Göteborg.

Thomas Hålldèn

LÄS MER:Ojämställdhet mellan könen är vår tids största orättvisa

LÄS MER:Inkomstpensionen måste höjas!

ANNONS