Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Matilda Falk

Två av förslagen verkar ogenomtänkta

Att påstå att Sverige befinner sig mitt i en klimatkris är alarmistiskt, skriver Martin Telinius, statsvetare.

ANNONS
|

Svar till insändaren Tre förslag som hjälper klimatet.

Vi står för en av de lägsta utsläppen globalt, samtidigt som vi faktiskt befinner sig i en ekonomisk kris med hög inflation.

Det är självklart att partier lägger fram ett antal förslag för att visa sin politik, i synnerhet om man på riksplanet befinner sig i opposition. Detta är en del av demokratin. Två av förslagen verkar dock vara ogenomtänkta. Att ge hushållen ett grönt avdrag kan på pappret se bra ut men förslaget saknar i artikeln finansiering. Är det tänkt att redan skuldtyngda hushåll ska beskattas mer och öka sina lån med fler lån från staten?

ANNONS

När det gäller vindkraften så är det oerhört problematiskt. Den ger bara energi när det blåser precis optimalt och effekten måste bäras upp av andra energislag. Tillståndsprocesserna är en del av vår demokrati. Precis som skräckexemplet i Stenungsund visar så är det sällan som berörda fastighetsägare tillfrågas i processen. Trots att någon faktiskt ska bo bredvid vindkraften så är det bara markägaren idag som får ersättning.

Den statliga vindkraftsutredningen visar dock på att bolagen måste stå för inlösen av fastigheter till marknadspris för att det ska bära sig med vindkraft på land. I Danmark får en fastighetsägare ersättning av bolaget som bygger vindkraften.

Har Centerpartiet för avsikt att ta bort det kommunala vetot och minska rättigheterna för medborgarna att lägga in yttranden och överklagningar? Detta vore ödesdigert för ett parti som förr i tiden var stort på landsbygden. I val efter val har dessa röster gått främst till Sverigedemokraterna som profilerat sig som ett landsbygdsparti. I opinionen så minskar faktiskt stödet för vindkraft eftersom många inser att det inte längre går. Trots detta skall man inrätta en kriskommission. Det är uppenbart att C befinner sig i en kris när man tappade röster i samtliga kommuner i hela Bohuslän. Kanske är kommissionen något för partiet istället för ett energislag som inte bär sig självt.

Martin Telinius, statsvetare

ANNONS