Upplys om möjligheterna med brun tunna

Detta borde myndigheterna upplysa om, tycker Jan Emanuelsson.

ANNONS
|

Reaktion på artikeln ”Johnny vill kompostera – måste ändå skaffa brun tunna”.

Att använd "Brun tunna" för sitt matavfall ger möjlighet att framställa biogas.

Denna metod med så kallad aneorob process (ej tillgång till syre) ger lågt kodioxidutsläpp som påverkar klimatet mindre och framställda kemikalier ersätter fossilt bränsle.

Kompostering innebär att nedbrytningen av matavfallet delvis är en aerob process (tillgång till syre) som innebär att det bildas koldioxid som går ut i atmosfären och därmed är negativt för miljön. Ger inget bidrag som bränsle!

Detta borde myndigheterna upplysa om så att människorna bättre förstår varför man infört användningen av "brun tunna" för sitt matavfall!

Jan Emanuelsson

ANNONS