Vi förtroendevalda måste hålla ihop helheten

Det ansträngda ekonomiska läget med ökade räntekostnader har visat hur sårbar en kommun med Stenungsunds låneskuld är, skriver Maria Renfors (M).

ANNONS
|

Replik på ”Politikerna förstår inte skillnaden på ”skolekonomi” och kommunalekonomi”.

Tack för möjligheten att lyfta ekonomiska begrepp och djupa lite i Stenungsunds kommuns finansiering.

Det egna kapitalet i vår resultaträkning är inte pengar på bankkontot. Det är bundet i de inventarier som vi med skattemedel finansierat själva. Fastigheter, infrastruktur, utrustning. Jag tror inte på allvar att Roger Andersson menar att vi ska sälja av till exempel reningsverk, förskolor, äldreboende eller vägar för att finansiera drift eller investeringar.

Det ansträngda ekonomiska läget med ökade räntekostnader har visat hur sårbar en kommun med Stenungsunds låneskuld är. Totalt var den för 788 miljoner kronor för kommunen och 1,3 miljarder för hela kommunkoncernen. På lång sikt behöver vi stärka kommunens soliditet, betalningsförmågan på lång sikt, vilket kräver att vi överger den gamla föreställningen om att 2 procent överskott räcker för att finansiera våra investeringar.

ANNONS

När de ekonomiska resurserna är begränsade måste förtroendevalda hålla ihop helheten och vara garanter för att även de som har svårast att göra sin röst hörd får sina behov tillgodosedda.

Maria Renfors (M), ordförande Personal- och ekonomiutskott Stenungsund

ANNONS