Benita Nilsson, L, är ordförande i kultur- och fritidsnämnden på Tjörn. Hon tycker att häxbränningstiden är intressant, men påtalar att det behöver komma in ett ärende till kommunen för att man ska kunna ta ställning till om en minnessten eller liknande ska resas.
Benita Nilsson, L, är ordförande i kultur- och fritidsnämnden på Tjörn. Hon tycker att häxbränningstiden är intressant, men påtalar att det behöver komma in ett ärende till kommunen för att man ska kunna ta ställning till om en minnessten eller liknande ska resas. Bild: Maria Johannessen

Avrättningar skedde på flera platser i Bohuslän

Avrättningar av häxor och andra trolldomsanklagade personer skedde på flera olika platser i Bohuslän under åren 1669 till 1672. Helene Carlsson arbetar på Bohuslän museum och har sammanställt artiklar som handlar om trolldomsprocesserna.

ANNONS
LocationTjörn|

– Men jag känner inte till om det finns någon minnessten på någon av avrättningsplatserna i Bohuslän. Jag tror att den typen av stenar oftast har kommit till på initiativ av någon hembygdsförening, kanske med stöttning från kommunen.

Helene Carlsson berättar att 28 av de personer som blev anklagade för häxeri eller trolldom i Bohuslän under den här korta tidsepoken av fyra år blev avrättade genom halshuggning och att kropparna därefter brändes på bål.

– Åtta av de här personerna avrättades på Tjörn, berättar Helene Carlsson.

Ytterligare tio personer dog av tortyr, självmord eller svåra fängelseförhållanden.

– Sedan fanns det också de som blev frikända. Vad man vet friades totalt nio personer. För några av de anklagade är utgången ännu oklar.

ANNONS

Under hösten kommer Bohusläns museum att publicera en kunskapsbank på sin hemsida om Bohusläns historia. En del handlar om trolldomsprocesserna och bakgrunden till dem.

LÄS MER:Här avrättades häxorna på Tjörn

Kan vara värt att uppmärksamma

Eva Ericsson, ordförande i Tjörns hembygdsförening, säger att hon hört talas om platsen på Tjörn där häxprocesser hölls.

– Vi vet en del om detta och det finns till exempel elever på Nösnäsgymnasiet som forskat kring det här. Visst kan det vara värt att uppmärksamma den här platsen och lyfta den.

Benita Nilsson, L, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, menar också att det kan vara intressant att göra platsen mer känd.

– Personligen kan jag för lite om det här för att kunna uttala mig, men om man kan bekräfta att den här platsen har funnits och att det har skett häxbränningar där, så visst kan det vara intressant att lyfta det och sätta upp någon minnesskylt eller liknande. Men det får i så fall komma in som ett ärende till oss politiker innan vi kan ställning till det.

ANNONS