Årets hittills gjorda medborgarlöfte innebär bland annat att polisen fram till slutet av detta år lovat att genomföra minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre STO-kommunerna.
Årets hittills gjorda medborgarlöfte innebär bland annat att polisen fram till slutet av detta år lovat att genomföra minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre STO-kommunerna. Bild: Stefan Bennhage

Tryggheten ska förbättras med hjälp av invånarnas svar

Ökad trygghet, lag och ordning har för många varit en av de absolut viktigaste frågorna i årets valrörelse. Nu vill polisen tillsammans Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommun samtidigt ha hjälp av invånarna om hur de upplever tryggheten just där de bor.

ANNONS
|

Fram till den sista oktober uppmanas därför kommuninvånarna att svara på den enkät som ligger till grund för det medborgarlöfte som slutits mellan polisen i Södra Fyrbodal och de tre kommunerna för att öka tryggheten.

Löftet innebär bland annat att polisen fram till slutet av detta år lovat att genomföra minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Föräldrastärkande insatser

Stenungsunds, Orusts och Tjörns kommun har under år 2022 i sin tur lovat att genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv, föreningsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet. Löftet inbegriper även insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar, samt fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

ANNONS

Nu vill de tre kommunerna och polisen samtidigt ha hjälp på traven av invånarna hur de upplever tryggheten just där de bor. De inkomna svaren i den så kallade medborgardialogen kommer att ligga till grund för polisens och STO-kommunernas fortsatta satsningar nästa år.

Två olika enkäter

För att delta i medborgardialogen fyller man i en digital enkät som finns upplagd på de tre kommunernas respektive hemsidor. Här kan sedan både de som är under 18 år och går i skolan, samt de som är äldre än 18 år svara på varsin enkät med frågor om vad de upplever som viktigast att åtgärda för att öka tryggheten.

Den digitala enkäten kan fyllas i från och med nu fram till och med måndagen den 31 oktober. För den som föredrar att fylla i frågeformuläret i pappersformat finns sådana också att hämta i kommunhusens respektive reception.

LÄS MER:Elev utlöste brandlarm med flit – händelsen polisanmäld

LÄS MER:Polisens larm: ”Vi har för mycket narkotika här”

LÄS MER:Kommun testar nytt sätt att möta Stenungsundsbor

ANNONS