Bilden är en arkivbild.
Bilden är en arkivbild. Bild: Stig Hedstrom

Behöver inte oroa dig över vår kompetens i skolfrågor

Vi efterlyser en plan för framtidens skola på Tjörn. Att som idag planlöst göra akutinsatser där skolorna blir utdömda på grund av mögel, röta, läckage kommer på sikt att innebära att det är elever, lärare och Tjörns skattebetalare som kommer att bli de stora förlorarna, skriver Göran R Hermansson (S).

ANNONS
|

Svar till: Torgför en massa geggamojs om skolorna på Tjörn

Jag vet att du inte närvarade vid sista mötet i barn & utbildningsnämnden, men informerade inte din ersättare dig om skolförvaltningen och rektorernas missnöje med vår nuvarande skolstruktur. De skrädde inte orden när de i skarpa ordalag vädrade sin oro över rådande situation.

Du stannade inte och lyssnade på lärarfacket när de inför senaste kommunalfullmäktige möte vädjade till oss politiker att satsa på skolan då de är oroliga för skolans framtid och hade du medverkat på elevdialogerna som varit, hade du fått höra elevernas oro över läget i skolan. Med detta sagt så gör vi inga påhopp på vare sig elever eller personal, utan vi förmedlar deras oro.

ANNONS

Du ondgör dig över våra motioner och interpellationer, ni röstade nej till vår strävan att flytta tillbaka årskurs 6 till mellanstadieskolorna och motionen om renovering/nybyggnation Bleketskolan. Ni röstade nej till att skjuta till extra ekonomiska medel till skolan för att undvika ytterligare nedskärningar för att klara årets budget.

Sedan behöver du inte oroa dig över vår kompetens i skolfrågor, då vi gruppen har både rektorer, lärare, skolekonomer och övrig personal i skolans värld. När du oroar dig över Ludwigs ålder ser vi det som en tillgång, vi får inte vara rädda att låta de yngre komma till tals, de ser till skillnad från äldre politiker att en 50 år gammal skola inte uppfyller kraven för dagens och framtidens skola. Vi får inte gå i fällan att tro att det som fungerade bra då, fungerar även i framtiden.

Men som Ludwig skrev efterlyser vi en plan för framtidens skola på Tjörn. Att som idag planlöst göra akutinsatser där skolorna blir utdömda på grund av mögel, röta, läckage och så vidare kommer på sikt att innebära att det är elever, lärare och Tjörns skattebetalare som kommer att bli de stora förlorarna.

Göran R Hermansson (S)

LÄS MER:Ny skadegörelse anmäld vid flera skolor på Tjörn

LÄS MER:Hur gammal måste jag vara innan jag kan ha en åsikt?

LÄS MER:Kristdemokraterna Tjörn yrkar på byggstart för nytt högstadium i Bleket så fort som möjligt!

ANNONS